Najcenniejszym zasobem każdej firmy są ludzie, którzy ją tworzą. Dbanie, o ich zdrowie i komfort psychiczny to w rzeczywistości dbanie o samą firmę. Im szybciej zadbasz o swoich pracowników, tym szybciej oni zadbają o Twoją firmę.

Przygotowaliśmy różne warianty współpracy z klientami biznesowymi zarówno obejmujące całkowite dofinansowanie kosztów partycypacji pracownika w programie, jak i częściowe pokrycie kosztów, obejmujące samego pracownika jak i włączające w program również np. członków jego najbliższej rodziny.

Przedsiębiorcy coraz częściej zadają nam pytania: „Co mogę zrobić aby uniknąć absencji swoich Pracowników? Jak sprawić aby moi Pracownicy, tak jak do tej pory, odczuwali więcej satysfakcji ze swojej pracy? Jak mogę im pomóc, by ich problemy osobiste mniej rzutowały na firmę?”

Odpowiadając na Państwa pytania i potrzeby, przygotowaliśmy specjalny program dla przedsiębiorców, którzy wiedzą, że zdrowie i komfort psychiczny Pracownika jest jednym z kluczowych zasobów firmy

Skąd wiadomo, że to ma sens?

Opieka nad zdrowiem i samopoczuciem pracownika to nie rewolucja. Zachodnie przedsiębiorstwa, w tym również te mające swoje struktury w Polsce (m . in. Johnson&Johnson) już od lat włączają w ramach swojej oferty kierowanej do Pracowników – profesjonalną opiekę psychologów, psychoterapeutów. To między innymi za ich sprawą w naszym kraju coraz częściej pracodawcy zapewniają różnego wsparcie swoim Pracownikom. Wszelkie badania i trendy jeszcze przed pandemiczne wskazywały, że zadbanie o komfort psychiczny swoich Pracowników jest jednym z najlepszych sposobów na redukcje strat i zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa. Pandemia sprawiła, iż nad pracodawcami pojawiła się rosnąca presja w tym obszarze. Co więcej coraz częściej mówi się , o zdrowiu psychicznym Pracownika w kontekście obowiązków pracodawcy

„Pomimo braku przepisów, które wprost nakazywałyby pracodawcom dbanie o stan psychiczny podwładnych, można wskazać obowiązki, które odgrywają tu istotną rolę. Artykuł 94 ust. 2a kodeksu pracy już dziś wymaga, aby praca była organizowana w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości. Chodzi tu nie tylko o obciążenia fizyczne, ale także np. przewlekły stres. Co więcej, pracodawca musi organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także odpowiednio reagować i dostosowywać podejmowane środki (art. 207 ust. 2 pkt 1 i 3 k.p.). Musi też oceniać ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą i stosować środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko (art. 226 pkt 1 k.p.).”

OPINIA DLA „RZECZPOSPOLITEJ”
Autor to adwokat współkierujący działem prawa pracy w kancelarii Baker McKenzie

https://www.rp.pl/Kadry/304279892-ZUS-w-czasie-COVID-19-coraz-wiecej-pracownikow-cierpi-na-depresje.htmlfbclid=IwAR3O_BPdi6Dxh6pkKRzljY5218KODWXfTUb61FcUvK8wGPHjcUIWrZVyQIg

Dlaczego?

Jedną najczęstszych przyczyn zwolnień lekarskich wśród Pracowników w Polsce, szczególnie tych długoterminowych zwolnień (4 tygodnie i więcej), są problemy natury psychicznej. To właśnie w Polsce psychiatrzy z roku na rok wypisują coraz więcej zwolnień L4 (Łącznie lekarze wystawili w 2020 r. 1,5 mln zaświadczeń z tytułu zaburzeń psychicznych). Pracodawca nie może zabronić swoim Pracownikom chorowania, nie może zabronić im odchodzenia z pracy, ale dzięki profilaktyce i wsparciu w kryzysie może sprawić, że nieobecności i odejścia będą rzadsze i mniej będą odbijały się na funkcjonowaniu firmy.
Mamy ogromne doświadczenie w pracy, z Pracownikami każdego szczebla, w tym i tego najwyższego i na co dzień spotkamy się ze stwierdzeniami typu:

„miałem odejść z pracy, już nie dawałem rady, dzisiaj znowu oddycham i wiem że to nie praca była problemem”

„Pani uratowała nie tylko mnie ale i moją karierę…”„nie było szans żebym się skupił na projekcie, jak w tym samym czasie trzęsły mi się ręce”

To tylko upewnia nas w tym, że pracodawcy gdyby tylko wcześniej zadbali o swoich Pracowników mogliby uniknąć wielu strat i kosztów.

Co m. in. Zyskujesz Ty, jako pracodawca:

redukcja kosztów absencji – zmniejszenie ilości zwolnień chorobowych pracowników, skrócenie czasu rekonwalescencji

Redukcja kosztów rekrutacji – mniejsza rotacja Pracowników

Zwiększenie wydajności i efektywności pracy pracowników

Wygaszenie konfliktów i zapobiegnięcie nowym – lepsza współpraca i atmosfera w firmie

Polepszenie wizerunku firmy – firma dba o zdrowie swoich Pracowników

Redukcja podatków – inwestowanie w zdrowie swoich Pracowników może być zaliczone jako koszt uzyskania przychodu

Pomoc i wsparcie doświadczonych cenionych na rynku certyfikowanych terapeutów

Poczucie wsparcia i opieki ze strony pracodawcy

Zwiększenie efektywności swojej pracy i czerpanie z niej większej satysfakcji

Umiejętność radzenia sobie ze stresem i innymi emocjami które mogą wpływać na jego pracę

Rozładowanie napięcia i lepsza atmosfera w pracy

Rozwój osobisty i poprawa samoorganizacji

Poczucie bezpieczeństwa rodziny – Pracownik nie musi szukać specjalisty dla członków rodziny

W CZASIE PANDEMII BŁYSKAWICZNIE ROŚNIE LICZBA NIEOBECNYCH W PRACY, KTÓRZY NIE PORADZILI SOBIE ZE STRESEM.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że nieobecność Pracowników spowodowana incydentami depresyjnymi czy reakcją na ciężki stres mogła kosztować przedsiębiorców w zeszłym roku nawet kilkaset milionów złotych więcej niż przed rozpoczęciem pandemii koronawirusa. Do 1,5 mln, czyli o 25 proc., wzrosła bowiem liczba zwolnień chorobowych wystawianych przez lekarzy w związku z różnego rodzaju schorzeniami psychicznymi. Wydłuża się także nieobecność w pracy osób cierpiących z tego powodu, która wzrosła aż o 36 proc., do 27 mln dni. Za czas ten osoby te otrzymały wynagrodzenie chorobowe, płatne z kieszeni przedsiębiorcy (za pierwsze 33 dni), a następnie z kasy ZUS. Brak jeszcze wyliczeń za 2020 r., jednak w 2019 na takie zwolnienia lekarskie wypłacono z publicznego systemu prawie 2 mld zł zasiłków. Doliczając do tego drugie tyle, jakie wypłacili przedsiębiorcy, można oszacować, że liczniejsze i dłuższe zwolnienia lekarskie dla pracowników dotkniętych depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi mogły kosztować nawet o 1,5 mld zł więcej niż przed rozpoczęciem epidemii.

https://alebank.pl/ile-kosztuja-pracodawce-nieobecnosci-chorobowe pracownikow/?id=265398&catid=22872

Ile kosztują pracodawcę nieobecności chorobowe pracowników

Dane statystyczne nie napawają optymizmem. Przeciętna długość zwolnienia chorobowego wyniosła w ubiegłym roku 11,4 dnia, a na „L4” przebywał statystycznie co drugi Polak.

Gdy pracownik zarabia 2500 złotych netto, jego absencja kosztuje pracodawcę nawet do 5000zł – 6000zł netto, ze względu na nadgodziny dla pozostałej kadry lub konieczność zatrudnienia pracowników tymczasowych.

Z wypracowanych przez firmę 10.000 złotych, połowę pochłania całkowity koszt absencji – komentuje Mikołaj Zając, prezes firmy Conperio specjalizującej się w audycie, doradztwie i kompleksowym zarządzaniu problemem absencji chorobowej.

Chory pracownik w pracy to straty dla pracodawcy

Niższa efektywność, brak motywacji i złe samopoczucie działają na niekorzyść firmy, co przekłada się na konkretne straty. Wpływa źle nie tylko na zdrowie pracownika, ale i atmosferę pracy. Inni zatrudnieni będą czuli się zobowiązani do przedkładania obowiązków zawodowych nad zdrowie, a obecność w pracy mimo niedyspozycji stanie się regułą wymaganą przez szefostwo. To z kolei może prowadzić do wypalenia zawodowego i poważniejszych, przewlekłych problemów zdrowotnych – wyjaśnia Pawłowska.

https://www.wnp.pl/praca/chory-pracownik-w-pracy-to-straty-dla pracodawcy,207905.http

Benefits Of Prioritizing Your Employees’ Mental Health

Researchers found mental illnesses like depression, stress and anxiety to be just as debilitating as some organic medical diseases like arthritis. This is why it’s important to create an environment that promotes mental well-being and provides resources and benefits for employees with such illnesses.

Some benefits of doing so include:

1. Reduced Sick Absenteeism

You’d be surprised at the percentage of employees who call in sick when they’re too depressed to get out of bed. Sick absenteeism causes repercussions like reduced pay. A better workplace encourages more people to come to work instead of avoiding it, reducing the percentage of absenteeism.

2. Better Work Output

We all know that mental illnesses can be disabling and make it hard to find motivation. Employees with mental illnesses may not be able to put in their full effort at work, and after a while, it could affect their work quality. Prioritizing your employees’ mental health can

3. Healthy Employer-Employee Relationships

Who doesn’t want to work in a friendly environment, free of hostility and toxicity? Such a situation can only be achieved if you convey to your employees that their well-being is important. They will surely reciprocate empathy and friendliness to create a mutually beneficial work environment.

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/04/27/why-employers-should-pay-attention-to-their-employees-mental-health/?sh=4c90552b73

Każdy pacjent otrzymuje u nas całościową opiekę, doradztwo, możliwość doboru właściwego nurtu, psychologa i formy terapii, a także dostosowanie rodzaju pomocy i rozwoju psychologicznego do indywidualnych potrzeb.

Dzięki naszemu wsparciu twoi pracownicy mogą nauczyć się:

  1. Jak uniknąć lub radzić sobie ze zjawiskiem wypalenia zawodowego;
  2. Jak zachowywać higienę psychiczną w pracy (np. jak oddzielić życie prywatne od zawodowego w toku pracy zdalnej);
  3. Jak radzić sobie ze stresem w szczególności tym występującym w miejscu pracy;
  4. Samoświadomości i rozpoznawania symptomów mogących świadczyć o początkach różnego rodzaju kryzysów psychicznych/emocjonalnych (wczesne rozpoznanie pozwoli na szybsze wdrożenie leczenia, a co za tym idzie większą szanse na jego powodzenie i tempo);
  5. Jak planować i dążyć do swojego rozwoju;
  6. Jak podnosić swoją produktywność i jak czerpać satysfakcję ze swojej pracy

Skontaktuj się z nami by otrzymać odpowiedzi, na pytania które pojawiły się u Ciebie po zapoznaniu się z naszą ofertą, oraz aby otrzymać indywidualną dopasowaną ofertę dla swojej firmy.