Poszukujemy psychoterapeutki/tów pracujących indywidualnie (z młodzieżą i/lub osobami dorosłymi) a także w języku angielskim oraz terapeutów par

terapia DDA DDD DDRR Warszawa

W związku z dynamicznym rozwojem firmy OCPC poszukujemy nowych osób na stanowisko psychoterapeutki/tów do naszej placówki w Warszawie. Nie mamy wielkich korporacyjnych struktur, dzięki czemu w pracy łączą nas koleżeńskie stosunki i na bieżąco stanowimy dla siebie wsparcie. Szukamy wyjątkowych specjalistów, których pasją jest praca z człowiekiem. Z doświadczenia wiemy, że samo szkolenie nie wystarczy – dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, które nie mają wieloletniego doświadczenia, ale potrafią korzystać ze swoich zasobów.

Na Terapeutki/tów i Klientki/tó czekają klimatyczne, przestronne i wygodne gabinety, które stanowią idealne miejsce do pracy terapeutycznej.

Wiemy, jak ważna i trudna jest praca Terapeutki/ty, dlatego też chcemy stworzyć odpowiednie i komfortowe warunki współpracy.

Oferujemy:

terapia DDA DDD DDRR Warszawa

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • obsługę administracyjną, kalendarz online
 • spotkania kliniczne
 • elastyczne godziny pracy
 • dodatkowe szkolenia w placówce
 • dużo autonomii pracy
 • wszelkie niezbędne narzędzia do pracy, w tym pracy on-line
 • możliwość pracy hybrydowej w trybie on-line

Poszukujemy osób, które:

terapia DDA DDD DDRR Warszawa

 • są minimum drugim roku szkoły psychoterapii
 • stosują się do zasad etyki zawodu, są sumienne, empatyczne i zaangażowane w pracę z pacjentem
 • pracują pod stałą superwizją
 • mają doświadczenie w terapii własnej
 • są nastawione na dłuższą współpracę z placówką
 • mile widziane ukończone szkolenie STU

Dodatkowo prosimy, o odpowiedź na poniższe pytania:

Jaka jest Twoja dyspozycyjność czasowa oraz ilu pacjentów chciałabyś/łbyś u nas przyjmować?

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem prosimy o przesłanie swojego CV wraz z odpowiedzią na powyższe pytania na adres: terapia.ocpc@gmail.com

Prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli zgodnym z RODO w swoim CV. Dzięki temu, będziemy mogli się z Państwem skontaktować w celach rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OCPC Alicja Dombek dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Jeśli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV na cele przyszłej rekrutacji prosimy o dodanie poniższego zapisu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie nie zamykamy się na współpracę z innymi specjalistami i/lub osobami mającymi ambicję i poszukującymi możliwości rozwoju.

terapia DDA DDD DDRR Warszawa

Dlatego też jeżeli jesteś psychiatrą, seksuologiem, logopedą lub posiadasz inne wykształcenie/umiejętności, które mogły by wnosić wartość dodaną do naszej oferty i chciałbyś/łabyś podjąć z nami współpracę to prześlij nam swoje CV, wraz z listem motywacyjnym na adres: terapia.ocpc@gmail.com
Prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli zgodnym z RODO w swoim CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OCPC Alicja Dombek dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Klauzula informacyjna RODO:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Alicja Dombek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OCPC Alicja Dombek z siedzibą na ul. Adama Grzymały Siedleckiego 27/30, 85-868 Bydgoszcz, NIP 9531280161.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych pod adresem: inspektor@ocpc.gmail.com. Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO -obowiązek prawny, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, bądź do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 4. Odbiorcami danych osobowych pracowników są podmioty świadczące usługi na rzecz OCPC, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach RODO,
  3. prawo do niepodlegania profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołującemu skutki prawne lub mającemu inny istotny wpływ,
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez kandydata pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.