Po grupie

Już w trakcie terapii uczestnicy doświadczają pierwszych zmian. Zyskują wgląd, dzięki czemu zaczynają siebie lepiej rozumieć.

Bezpośrednio po terapii uczestnicy doświadczają dużych zmian osobistych i życiowych. Stają się niezależni i autonomiczni. Dalej przechodzą do następnego.

Z reguły po roku lub dwóch pojawiają się sygnały wskazujące na zmianę postaw wobec świata, życia i siebie.

Klienci zgłaszają zmiany w różnych dziedzinach. Przede wszystkim zmienia się widzenie siebie w interakcjach społecznych. Twierdzą, iż czują się bardziej pewni siebie, świadomi swojej wartości i swoich kompetencji. Co ważne urealniając siebie zaczynają akceptować swoje ograniczenia. Dzięki tym zmianom stają się przyjaciółmi samych siebie. Wzrasta poczucie równowagi emocjonalnej i wewnętrznego spokoju. W narracji osób po terapii pojawiają się pozytywne komunikaty, a w myśleniu pozytyw y obraz siebie. Osoby te nareszcie stawiają granice i dbają o swoje potrzeby.

Jedną z najważniejszych zmian po terapii jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, co w efekcie daje mnóstwo możliwości z wolnością wyborów włącznie.

Autor: XXX