Efekty pracy grupowej

Pozytywny efekt grupy polega na większej i mocniejszej sile przekazu docierającej do jej uczestników. Uczestnicy mogą w bezpieczny dla siebie sposób, przejrzeć się w innych osobach i ich doświadczeniach. To ułatwia docieranie do wstydliwych i zagrażających dla siebie treści, wgląd w które pozwala na dokonanie zmian w strukturze swojej osobowości.

Ważnym terapeutycznym elementem, zarówno terapii jak i grupy samopomocowej jest zdjęcie z siebie brzemienia bycia najgorszym, nie do zmiany, nie do powrotu do „normalnego” społeczeństwa.

Uczestnik już od pierwszej grupy dowiaduje się, że nie jest sam. W zmaganiach z chorobą, ale także ze wstydem, poczuciem winy i innymi bolesnymi przeżyciami związanymi bezpośrednio z uzależnia i jego konsekwencji, są przy nim inni, którzy czują się podobnie. Ma możliwość zweryfikowania podejścia do uzależnienia jako choroby, a nie grzechu, który świadomie i z premedytacją popełnił.

To pierwsze doświadczenie przynosi ulgę, oraz dawno utraconą nadzieję na zmianę życia i obrazu siebie w oczach innych i swoich.

Ten motyw, pojawiający się zarówno w terapii, jak i mitingach, jest jednym z najsilniej działających czynników, pomagających w trudnych momentach trzeźwienia.

W grupie łatwiej też przyjąć jakąś prawdę o życiu i zastosować ją odnosząc do swojego. Nikt nie narzuca swoich racji i każdy sam decyduje czy i w jakim stopniu oprze się o czyjeś doświadczenia.

Autor: Anna Prokop