Intymność to nie tylko seksualność. Parę słów o zdradzie

Zdrada to niedotrzymanie wcześniej zawartych umów, złamanie przysięgi, nadszarpnięcie zaufania osoby z którą jest się w jakiejś relacji zależnościowej. Zdradę możemy rozumieć w związku z naruszeniem bliskości i intymności, oraz pewnej wyjątkowości tegoż związku, wcześniejszych oczekiwań wobec relacji, nadszarpnięcie zbudowanej więzi. Zdrada to świadome okłamanie, postąpienie wbrew ustalonym wcześniej zasadom, umowom, przyrzeczeniom. Postępowanie wbrew jawnym i niejawnym oczekiwaniom. Najczęściej możemy się spotkać z przekonaniem, iż zdrada to kontakt fizyczny w kontekście seksualnym. Co prawda jest to słuszny pogląd, ale  dotyczy tylko części pojęcia zdrady. Jest wiele innych naruszeń i zaniedbań między ludźmi, które też zawierają się we wcześniej wymienionym pojęciu. W związku czy jakiejkolwiek relacji ważne są ustalenia, które to mogą dotyczyć przeróżnych aspektów związku, granic intymności, jak również rzeczy materialnych, wiary, wychowywania dzieci itp.

Zdrada – granice intymności

Żeby zrozumieć zdradę właśnie w kontekście intymności, trzeba zrozumieć czym intymność jest. Intymność to zaufanie, bliskość i zażyłość dzięki którym każda z osób w relacji czuje, że partner jest tym jedynym. I wbrew pozorom nie dotyczy to tylko seksualności, ale umiejętności zbudowania głębokiej relacji, której intymność jest głównym filarem jej bytności.

Chciałabym jednak zaznaczyć, iż nie jest to posiadanie kogoś na wyłączność, kontrolowanie go i izolowanie od reszty świata. Intymność musi tworzyć się w poczuciu wolności do której niezbędne są dojrzałość emocjonalna i oparcie przede wszystkim w sobie samym. Intymność to sfera naszego życia do której dopuszczamy jedynie najbliższe osoby tj. partnera, rodzinę czy najbliższych przyjaciół.

Intymność może dotyczyć:

 • Nagości i cielesności
 • Przyzwyczajeń i codziennej rutyny
 • Największych sekretów
 • Słownictwa, którego używamy w stosunku do siebie
 • Historii naszego życia

Na intymną relację składają się zrozumienie, akceptacja, szacunek, wspólne przeżycia, wspólnie przeżywane emocje.

Jaka jest różnica między intymnością a seksualnością?

Mimo, że często występują w parze niekoniecznie jedna zależy od drugiej. Seksualność to w głównej mierze pożądanie i cielesność. Inaczej się rzecz ma z intymnością gdzie ważną rolę odgrywają duchowość i emocjonalność, które rozwijają się przy współwystępowaniu zaufania i przywiązania. Intymność to oprócz zaangażowania i namiętności składowa miłości.

Zwykle każdy związek zaczyna się od namiętności, która w pewnym momencie może ulec osłabieniu. Aby związek mógł dalej się rozwijać musi przejść w fazę intymności i zaangażowania, bez nich taka relacja rozpadnie się bądź oboje partnerzy będą nieszczęśliwi. Aby tak się nie stało potrzebny jest czas, otwarta komunikacja, wspólne doświadczanie trudności i sukcesów, wspólnie wytyczane cele.

Tam gdzie nie ma intymności, tam nie ma poczucia stałości, stabilności i bezpieczeństwa. Samo zaangażowanie i namiętność nie wystarczą, aby utrzymać dojrzałą i trwała relację.

Na intymność w związku oprócz tego co do tej pory wymieniłam wpływać będą takie zmienne jak:

 1. Wzajemny szacunek
 2. Dbanie o dobro drugiej osoby
 3. Słuchanie i szanowanie poglądów partnera
 4. Zrozumienie, otwarte dzielenie poglądami
 5. Możliwość polegania na drugiej osobie

Gdzie kończy się intymność? Tam gdzie zaczyna się świat zewnętrzny danej relacji. Aby uniknąć rozczarowań w tej kwestii najlepiej ustalić z partnerem granice otwartości w innych relacjach. Niestety wiele osób pozostawia tą sprawę domyślaniu się albo przekonaniu , że to oczywista sprawa. Tak nie jest, przytaczając choćby słynny wywód amerykańskiego prezydenta Clintona, iż seks oralny to nie zdrada. I ok jeśli by to omówił wcześniej z Hilary, a ona też by się ku temu przychyliła.

A więc elementem zdrady jest złamanie zasad intymności.

Jakie rodzaje zdrad znamy?

 • Zdrada fizyczna, seksualna
 • Zdrada emocjonalna
 • Zdrada lojalnościowa
 • Zdrada internetowa

Podsumowując co do tej pory, zdrada to każda nielojalność nadszarpująca zaufanie partnera w stosunku do drugiej osoby w relacji.

Powody zdrad w związku

 • Często na pierwszym miejscu wymienia się aspekt braku satysfakcji seksualnej, lub całkowity brak sexu.
 • Chęć nowych, mocniejszych doznań, nowych partnerów
 • Brak zaspokajania potrzeb emocjonalnych przez jednego z partnerów tj czułość, troskliwość, zaangażowanie, ciekawość partnerem
 • Zdrada jest czasami zemstą
 • Utrata kontroli po alkoholu lub innych środkach zmieniających nastrój
 • Różnego rodzaju kryzysy życiowe, w których czujemy się pogubieni, zmęczeni, wyczerpani.

Jakie pytania powinni sobie zadać partnerzy aby przeciwdziałać zdradzie?

Choć trzeba pamiętać, że gwarancji nigdy nie ma

 1. Czy wiesz co twój partner odebrałby jako zdradę?
 2. Czy twój partner wie co dla ciebie jest zdrada?
 3. Czy rozmawiacie jakie są wasze granice i granice waszego związku? A co mogłoby was zranić?

Jeśli choć raz odpowiedziałeś nie to zastanów się czy nie warto o tym porozmawiać z partnerem?

Czy jesteście otwarci na konfrontację?

 1. Czy rozmawiacie o swoich uczuciach?
 2. Czy okazujecie sobie uczucia?
 3. Czy rozmawiacie na trudne tematy dotyczące was?
 4. Czy jesteście otwarci na zmiany?
 5. Czy potraficie się kłócić?

Jeśli tu też padają odpowiedzi nie, to wasz związek może wymagać przyjrzenia się czy nie warto się zbliżyć i zawalczyć o siebie?

Jak przeżywają zdradę osoby które w niej uczestniczą?

Pierwszy etap po ujawnieniu zdrady to szok i niedowierzanie elementy procesu żalu po stracie. Dla zdradzonej osoby wali się świat, jakieś status qwo zbudowane do tej pory. Dręczą ją pytania dlaczego, nawracające nieprzyjemne myśli i obrazy, pojawiają się też koszmary senne. Zdradzony/a traci zaufanie nie tylko do zdradzającego/ej ale i do siebie, świata, przyszłości. Może powstawać lęk przed dalszym życiem, niewiara na poukładanie go. W zrachowaniach może dominować wybuchy niekontrolowanego gniewu na zmianę z rozpaczą i odrętwieniem. Obok niekontrolowanych emocji i i zachowań pod ich wpływem, pogarsza się koncentracja i inne umiejętności poznawcze. W emocjach może pojawić się zjawisko anhedonii, czyli braku dostępu do uczuć przyjemnych. Za to przeważać będą w nastroju osoby zdradzonej lęk, poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. U osoby zdradzonej kolejnym uczuciem mogącym się pojawić będzie poczucie wstydu za to jaką jest, bo przecież coś musi być nie tak skoro mnie zdradzono. Zdrada uderza z dużą siłą w tożsamość osobistą. Obniża się poczucie wartości czasami do poziomu zero , a wręcz do odrzucenia siebie, „jestem nikim”. W dalszym przeżywaniu pojawiać się może poczucie winy za bycie niesprawną, niewystarczającą w roli partnera czy partnerki. Złość towarzyszy przez cały czas choć czasami ukryta pod innymi uczuciami. Wynikiem niepochamowanego gniewu mogą być zachowania kontrolujące, mściwe i obsesyjne.

Mimo, że osobą poszkodowaną jest ta zdradzana i zwykło się myśleć , że to ona ponosi trud zmagania się z emocjami to jednak osoba zdradzająca też przeżywa. Osoba winna jak sama nazwa wskazuje przeżywa gamę rożnych skrajnych uczuć jak sama nazwa wskazuje od poczucia winy, przerażenia, lęku, wstydu po złość i niechęć do zdradzonej.  Ujawnienie zdrady przynosi także żal po drugim związku, lęk przed konsekwencjami i nowym życiem. Czasami przed wyrzutami sumienia może zdradzający/a obwiniać osobę zdradzoną.

Ta trzecia osoba też ma uczucia

Osoba która weszła w relację jako trzecia i zaangażowała swoje zasoby emocjonalne, przeżywa żal, rozczarowanie, poczucie straty. Może czuć zazdrość, że to nie on/ona została przy zdradzającym. Może czuć się porzucona i oszukana. Może kochać i cierpieć.

Jakie postępowanie powinniśmy wdrożyć po ujawnieniu „afery”?

Zdrada wymusza podjęcie pewnych decyzji i wyborów tj. rozstać się czy wybaczyć i ułożyć sobie życie na nowo. Istnieje też pokusa żeby przemilczeć i udać, że nic się nie stało, może wróci wszystko do normy? Prawda jest taka ,że jeśli para nie przepracuje stając twarzą w twarz z traumą zdrady tego problemu , bliskość i dalsze zaangażowanie nie jest możliwe.

 

AUTOR: ANNA PROKOP OCPC